U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Arbeidsinspectie: wat kan de SZW controleren?

februari 2018

In dit artikel wordt helder op een rij gezet wat een arbeidsinspectie kan inhouden. Controles op naleving van de Arbowet richten zich altijd op werkgevers. Maar ook werknemers hebben wettelijke verantwoordelijkheden. De inspectie kan dus ook tegen hen optreden. Controles worden door middel van inspecties en onderzoek uitgevoerd.

 • Bij inspecties ligt de focus op branches waar de inspectie arbeidsmarktfraude of grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van werknemers verwacht.
 • De inspectie voert onderzoek uit naar aanleiding van klachten en ongevallen. Werkgevers zijn verplicht om een arbeidsongeval met gevolgen altijd te melden aan de Inspectie SZW. Doel van een onderzoek: de oorzaak opsporen, de overtreding opheffen en herhaling voorkomen.

Wat mogen de inspecteurs van de Inspectie SZW eigenlijk?

Om inspecties en onderzoek goed te kunnen uitvoeren, mogen de inspecteurs:

 • Alle plaatsen bezoeken waar mensen werken, ook woningen (bijvoorbeeld in het geval van thuiswerken).
 • Iedereen op een werkplaats vragen stellen of als getuige horen.
 • Identiteitsdocumenten, werktijd- en loonadministraties e.d. inzien.
 • Gegevens en documenten (waaronder computerbestanden) kopiëren of meenemen.
 • Voorwerpen en monsters meenemen, verpakkingen openen en foto’s maken.
 • De medewerking eisen van de werkgever, bijvoorbeeld om de identiteit van bij hem werkzame personen vast te stellen.

Welke instrumenten heeft de Inspectie SZW?

Als de Inspectie SZW een overtreding vaststelt wordt actie ondernomen. De ernst van de overtreding bepaalt welk instrument de Inspectie SZW mag hanteren. Welke opties heeft de inspectie?

 • Mondelinge afspraak – bij een niet ernstige overtreding en als de inspecteur erop vertrouwt dat de werkgever de overtreding zonder verdere dwang zal corrigeren (let op: alleen bij overtredingen van Arbowet en Arbeidstijdenwet).
 • Schriftelijke waarschuwing of ‘eis tot naleving van de wet’ – met een termijn waarbinnen de overtreding moet zijn hersteld. Na afloop van deze termijn kan de inspecteur dit controleren. Zo niet, dan maakt de inspecteur een boeterapport op.
 • Boeterapport – bij een ernstige overtreding of na niet opheffen van een eerdere overtreding. Bij opnieuw dezelfde overtreding (recidive) maakt de inspecteur direct een boeterapport op.
 • Werk stilleggen – bij een ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van personen. Als er tijdens de inspectie wordt gewerkt, stelt hij daarnaast een boeterapport op.
 • Proces-verbaal – als er sprake is van een misdrijf of een overtreding van verbodsbepalingen die uitdrukkelijk in de regelgeving staan. Bij ernstig gevaar voor personen legt de inspecteur bovendien het werk stil.
 • Last onder dwangsom – als een bedrijf een maatregel niet heeft uitgevoerd.

Indien uw onderneming te maken krijgt met de Inspectie SZW kunt u in dit artikel nalezen wat het kan inhouden.

 

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden