U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

‘AERIUS Calculator kan blijven worden ingezet’

juli 2020

Op dit moment is AERIUS Calculator het beste beschikbare instrument voor het doorrekenen van projecten op hun effecten op stikstofdepositie. Het systeem kan dan ook blijven worden ingezet voor vergunningverlening. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een reactie op vragen aan de Tweede Kamer.

Het Adviescollege stelde onlangs dat het gebruik van AERIUS Calculator in zijn huidige vorm niet doelgeschikt is, onder andere omdat het niet aansluit bij het beleidsmatige gewenste detailniveau bij de vergunningverlening binnen de Wet op natuurbescherming. Volgens Schouten is AERIUS Calculator momenteel echter het beste beschikbare instrument voor het doorrekenen van projecten op hun effecten op stikstofdepositie.

Schouten vindt het wel van belang dat het systeem verder wordt doorontwikkeld. De meetnetten worden uitgebreid en er wordt bekeken in hoeverre het gebruikmaken van een combinatie van modellen en het benutten van satellietmetingen van toegevoegde waarde kan zijn.

Gedurende het verbeterproces blijft AERIUS Calculator het beste beschikbare instrument om de vergunningverlening op te baseren, stelt Schouten. Wanneer een vergunningaanvraag wordt ingediend moet daar binnen de wettelijke termijn op worden beslist. Het bevoegd gezag kan het besluit op die aanvraag niet uitstellen omdat er wordt gewerkt aan een mogelijke verbetering van de rekenmethode. Initiatiefnemers moeten kunnen blijven vertrouwen op afhandeling van hun vergunningaanvraag binnen de daarvoor geldende termijnen.

Bron tekst: Ministerie van LNV

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden