U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

AERIUS 2020 mogelijk gevolgen voor vergunningprocedures

oktober 2020

Per 15 oktober jl. is een nieuwe versie van het nationale instrumentarium voor stikstofdepositie (AERIUS) beschikbaar. In AERIUS 2020 zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en actuele data verwerkt.

Jaarlijkse actualisatie

AERIUS wordt ieder jaar geactualiseerd om nieuwe wetenschappelijke inzichten in de AERIUS Calculator te verwerken. Ook zijn de gegevens over de stikstofgevoelige natuur geactualiseerd, zoals de habitatkaarten van de provincies.

Technische toelichting op de actualisatie

De natuurgegevens zijn geactualiseerd in AERIUS. De aanpassingen zorgen voor een nieuwe selectie van rekenpunten in Natura 2000-gebieden. Ook zijn de standaard emissiefactoren voor wegverkeer, binnenvaart en zeescheepvaart, stallen en mobiele werktuigen geactualiseerd. Voor mobiele werktuigen zijn ook emissiefactoren voor ammoniak en voor stationair draaiende werktuigen toegevoegd. Ook is de achtergronddepositiekaart geactualiseerd door gebruik te maken van de nieuwste cijfers van de emissieregistratie en een verbeterde kalibratiemethode.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Initiatiefnemers die vóór 15 oktober jl. een stikstofdepositieberekening hadden aangeleverd als onderdeel van een vergunningprocedure (omgevingsvergunning of natuurvergunning) en waar het bevoegd gezag nog geen definitief toestemmingsbesluit over heeft genomen, zullen de berekening opnieuw moeten uitvoeren met de nieuwe versie. De reden daarvoor is dat er na de actualisatie andere uitkomsten van de berekeningen kunnen ontstaan met deze nieuwe versie van de AERIUS Calculator. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat waar eerst de uitkomst geen stikstofdepositie op de dichtstbijzijnde natuurgebieden opleverde (0,00 mol/ha/jaar) er na herberekening met de nieuwe versie van de AERIUS Calculator wél stikstofdepositie (0,01 mol/ha/jaar of meer) aanwezig is, met alle gevolgen van dien voor de vergunningprocedure.

Wilt u weten of dit gevolgen heeft voor uw vergunningen en/of lopende procedures, en wat er moet gebeuren om dit in orde te krijgen, dan kan een van onze adviseurs daar meer over vertellen.

Bron tekst: AERIUS

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Referenties bedrijven

Referenties overheden