U bent hier: HomeNieuws > Nieuwsbericht

Actualisatie AERIUS op 5 oktober 2023

september 2023

Op donderdag 5 oktober 2023 vindt de jaarlijkse actualisatie van AERIUS Calculator en AERIUS Monitor plaats. Deze actualisatie bevat de recente inzichten uit metingen en wetenschappelijk onderzoek over de stikstofuitstoot en -neerslag. Op deze manier wordt bij toestemmingsverlening en monitoring uitgegaan van actuele gegevens.

Aanpassingen in AERIUS

Onderdeel van de actualisatie dit jaar is bijvoorbeeld het verwerken van de uitkomsten van het onderzoek over de herziening van de KDW. Gegevens over en inzichten in bijvoorbeeld bronnen die stikstof uitstoten, rekenmodellen, habitattypen of leefgebieden in natuurgebieden ontwikkelen zich voortdurend, ook als gevolg van veranderende omstandigheden. Deze data komen van het RIVM en van kennisinstituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO en de Universiteit Wageningen (WUR). Daarnaast worden een aantal functionele wijzigingen doorgevoerd in AERIUS.

Gevolgen voor lopende vergunningprocedures

Het is wett­elijk verplicht om bij vergunningverlening uit te gaan van de actuele versie van AERIUS. Vanaf 5 oktober is het wettelijk verplicht om AERIUS Calculator versie 2023 te gebruiken voor toestemmingverlening. Bij lopende procedures betekent dit dat een nieuwe berekening uitgevoerd moet worden. Na de actualisatie zal de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2023 (de versie na actualisatie) mogelijk anders zijn dan bij doorrekenen met AERIUS Calculator 2022.

Voor nieuwe aanvragen kan het – gezien de doorlooptijd van aanvraag tot besluit – daarom verstandig zijn om met de berekening te wachten op de nieuwe versie van AERIUS Calculator. Mocht u vragen hebben over de gevolgen voor uw bedrijf en eventuele procedures dan kunt u met ons contact opnemen.

Bron tekst: Omgevingsweb

Bron foto: Pixabay

Advisering bedrijven

Adviesbureau Opifex adviseert bedrijven op het gebied van milieu, bouw en ruimte.

NAAR ADVISERING VOOR BEDRIJVEN

Advisering overheden

Onze ervaren specialistische adviseurs op het gebied van milieu, bouw en ruimte geven binnen uw organisatie flexibel en adequaat invulling aan de tijdelijke behoefte.

NAAR ADVISERING VOOR OVERHEDEN

Projectbegeleiding en projectrealisatie

Wij ontwikkelen, nemen aan en /of begeleiden bouwprojecten, inclusief de daarbij behorende infrastructuur. Hierbij leveren wij u een totaalpakket op maat.

NAAR PROJECTBEGELEIDING EN -REALISATIE

Nieuws

Overheid zet mes in Milieulijst

Overheid zet mes in Milieulijst

Op de Milieulijst 2024, de Mia en de Vamil, staan aanzienlijk minder milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waar ondernemers fiscaal voordelig in kunnen investeren.

Lees meer

Referenties bedrijven

Referenties overheden