Sinds 1995 uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: HomeAdvisering bedrijven > Milieuzorgsysteem

Milieuzorgsysteem

Compliance management, meer dan milieuzorg alleen

Voldoen aan wet- en regelgeving geeft uw bedrijf een ‘license to operate’. Het goed borgen van de identificatie en naleving van wet- en regelgeving is daarom belangrijk voor uw organisatie. Daarbij is tegenwoordig een scala aan managementsystemen beschikbaar om er voor te zorgen dat de organisatie ‘in compliance’ is. Dit gaat verder dan de welbekende milieuzorg- en kwaliteitsmanagementsystemen (ISO 14001 en ISO 9001). In ISO normen zijn alle onderdelen van een compliance managementsysteem opgenomen om de naleving aantoonbaar te maken:

  • identificeren van wet- en regelgeving;
  • vertalen van de eisen uit wet- en regelgeving naar de consequenties voor de eigen organisatie;
  • borgen van de uitvoering;
  • eigen beoordeling van de naleving;
  • interne audits;
  • beoordeling van het resultaat door de directie.

Wij bieden u ondersteuning bij het zo efficiënt mogelijk implementeren en onderhouden van het voor uw bedrijf gewenste compliance managementsysteem dat praktisch en voor de gehele organisatie hanteerbaar is. Voor elke opdrachtgever maken we daarvoor een bedrijfsspecifiek register op maat (MS Office Excel, een gangbaar systeem), met alle relevante wet- en regelgeving rond milieu, veiligheid, bouw en eventueel arbo, gerelateerd aan onder meer de omgevingsvergunning (milieu, bouw, brandveilig gebruik, etc.), Activiteitenbesluit, watervergunning, RI&E en de bedrijfssituatie. Dankzij periodiek updaten is dat register continu up-to-date en dus altijd beschikbaar voor de auditor.

Organisaties willen tegenwoordig Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Een goede naleving van wet- en regelgeving, die in deze tijd van voortdurende ontwikkeling alsmaar verandert, is dan een vereiste. Wij zijn vroegtijdig op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving. Op basis daarvan adviseren wij u over eventuele maatregelen die u moet nemen om ‘in compliance’ te blijven. Tijdig signaleren van veranderingen in wet- en regelgeving geeft u de tijd om de juiste beslissingen te nemen en onnodige kosten te voorkomen. Daarnaast kunnen wij desgewenst alle milieu-, arbo- en veiligheidsaspecten van uw bedrijf periodiek monitoren en geven we adviezen over het voorkomen en oplossen van ‘non-compliance’ situaties.

Voor een verdere toelichting bij u op het bedrijf kunt u uiteraard contact opnemen met ons secretariaat.

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws