Sinds 1995 uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: HomeAdvisering bedrijven > Juridische ondersteuning en bevoegd gezag

Juridische ondersteuning en bevoegd gezag

Raad en daad

Een bedrijf naast u zorgt voor overlast en u wilt graag weten welke stappen u daartegen kunt nemen. Of u bent het niet eens met een besluit over uw aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of slopen of een uitgevoerde controle. Ook in andere gevallen heeft u misschien behoefte aan iemand die namens u het gesprek aangaat met overheidsinstanties. Of iemand die u begeleidt in een (juridische) procedure. Iemand met grondige kennis, zowel van bedrijfsvoering als van de wet- en regelgeving over milieu, bouw en/of ruimtelijke ordening.
Opifex heeft hiervoor de juiste specialisten in huis die u met raad en daad bijstaan.

Werkwijze

Wij bekijken welke stappen u kunt nemen en welke juridische basis daarvoor bestaat. Indien nodig zetten we onderzoeken uit waarmee we mogelijk bewijs leveren om uw positie verder te versterken. We bepalen in overleg met u de timing. Soms is het verstandig om een geplande wetswijziging af te wachten voordat u stappen neemt. Opifex kijkt bovendien niet alleen naar de theorie (vergunningen, bestemmingsplannen, etc.) maar ook naar de praktijk; uw bedrijfsvoering. Soms moet u gewoon voldoen aan de op u van toepassing zijnde de wet- en regelgeving en heeft een juridische strijd geen kans van slagen. Ook ik dat geval vertellen we u dat eerlijk.

Optimaal resultaat

We streven steeds naar een optimaal resultaat voor u. Hierbij maken we het niet complexer dan het is. In veel gevallen doen we dat door onze know-how in te zetten in een direct en mondeling overleg met de betrokken instanties. Het is ook mogelijk dat we zienswijzen en bezwaren indienen. Of we ondersteunen u met onze expertise in procedures bij de rechtbank of de Raad van State. Wilt u weten wat Opifex voor u kan betekenen, neemt u dan eens contact op met onze medewerkers.

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws