Sinds 1995 uw deskundige partner voor advies en uitvoering op het gebied van milieu, bouw en ruimte

U bent hier: HomeAdvisering overheden > Richtlijnen

Richtlijnen

Projectleider

Door wetswijzigingen en nieuw beschikbare technieken raken bestaande richtlijnen verouderd of ontstaat er behoefte aan nieuwe richtlijnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de PGS-reeks. Opifex kan u daarbij de vakkundige, efficiënte en ervaren projectleider bieden die u nodig heeft: een sterke coördinator met kennis van zowel wetgeving en handhaving als bedrijfsvoering.

Onze aanpak

In eerste instantie stelt de projectleider een realistisch plan van aanpak op waarin de werkwijze, het werkgebied, de doelgroepen en de structuur en planning vastgesteld worden. Een projectgroep verzamelt de benodigde informatie en stelt conceptteksten op. Indien nodig wordt er een begeleidingscommissie opgericht die tot taak heeft om concepten te beoordelen op haalbaarheid en bruikbaarheid vanuit een zo breed mogelijk scala aan standpunten. Bij tegenstrijdige belangen wordt zoveel mogelijk gezocht naar een voor alle partijen acceptabel compromis. Ten slotte wordt het concept in de praktijk door een aantal relevante doelgroepen (bevoegde gezagen, bedrijven) getest.

Doel

Ons doel is een logische richtlijn met heldere voorschriften voor elke doelgroep. Om dat te bereiken wordt bij ieder voorschrift grondig gekeken naar de onderbouwing, niet alleen vanuit risico’s, het wettelijk kader, gerelateerde richtlijnen en overheidsstandpunten, maar ook vanuit bedrijfsvoering en bekende praktijkproblemen. Het resultaat is een product dat actueel, compleet, uitvoerbaar en gebruiksklaar is.

Referenties bedrijven

Referenties overheden

Nieuws